Psychoterapia par

Dla par, które doświadczają napięć emocjonalnych w relacji.
Dla tych, którzy potrzebują wsparcia w obszarze komunikacji między sobą.
Opiera się na wzajemnym rozpoznawaniu potrzeb emocjonalnych oraz rozwoju umiejętności adresowania ich do partnera/-ki. Dodatkowo polega na poznaniu potrzeb w obszarze umacniania bezpiecznej więzi, w oparciu o styl przywiązania.
Ta forma psychoterapii adresowana jest do par heteronormatywnych i nieheteronormatywnych, jak i do osób pozostających ze sobą w związkach o różnych modelach bliskości w oparciu o warunek konsensualności, np. związki poliamoryczne.

Przykładowe obszary pomocy psychoterapeutycznej:

  • kryzys w relacji
  • problemy związane z seksualnością i intymnością
  • napięcia emocjonalne w relacji
  • trudności w obszarze komunikacji