Grupa terapeutyczna interpersonalna

Terapia grupowa zakłada, że problemy, których doświadczamy w kontakcie z innymi ludźmi mają swoje źródło we wczesnych relacjach z rodzicami, opiekunami, gdzie nabywamy i kształtujemy określone strategie przywiązania. W toku życia uwidaczniają się one w naszych relacjach, a także wpływają na gotowość oraz umiejętność do zaangażowania emocjonalnego lub jego wycofania z otaczających nas relacji. Podczas terapii możliwe jest wspólne uświadomienie, eksplorowanie tych wzorców oraz mechanizmów, a także ich zmiana poprzez rozwijanie umiejętności komunikacji, rozumienia uczuć i zachowań swoich oraz innych osób.

Co daje terapia grupowa?

W trakcie terapii grupowej możemy poznać sposoby, w jakich funkcjonujemy w grupie, jakimi wzorcami kierujemy się w budowaniu relacji z innymi. W bezpiecznych warunkach możemy pracować nad zmianą nawykowych czy automatycznych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania, a także praktykować nowe umiejętności w interakcjach z innymi osobami. Pozwala to na zdobycie wartościowych wskazówek i informacji zwrotnych od uczestników grupy. Grupa terapeutyczna stawia sobie za cel rozwijanie zdolności do lepszego zrozumienia siebie i innych, co w konsekwencji prowadzi do bardziej satysfakcjonujących i harmonijnych relacji interpersonalnych.