„Depresja wśród młodzieży – problem wciąż aktualny”