Uważność seksualna

Zapraszając uważność do swojego życia seksualnego otwieramy się na wiele potencjałów płynących z nowych doznań. Uważność wobec ciała może wzmacniać pewną wrażliwość na bodźce pobudzające seksualnie. Koncentrując się na tym, co u i teraz możemy doświadczyć poddanie się obecnej chwili, wytrącając się tym samym z utrwalonych zachowań czy wzorców dotyku niejednorktonie będącego odtworzeniem poprzednich. Koncentrując się na dotyku sprawiamy, że cielesność zaczyna budować połączenie z naszą emocjonalnością, a więc możliwa jest integracja tych dwóch procesów i doświadczanie seksualności w sposób być może inny, niż zazwyczaj.

Spróbuj pomyśleć uważnie o seksualności:

  1. Brak pośpiechu na rzecz powolnego obserwowania siebie i partnera/-ki;
  2. Zamiast dążenia do orgazmu – pełna koncentracja na przyjemnych odczuciach;
  3. Uważność wobec partnera/-ki wzajemnie przeplata się z uważnością wobec siebie;
  4. Otwórz się na doświadczenie oparte na bliskości ciała i przeżyć – na ich integrację, a nie
    rozszczepienie;
  5. Seks, który jest satysfakcjonujący nie zawsze kończy się przeżyciem orgazmu;
  6. Spróbuj na seks spojrzeć czasem jak na drogę, nie jedynie na cel.

Warto tę listę potraktować jako zbiór otwartych refleksji o doświadczaniu seksualności.
Być może uważność sprawi, że tym razem zwrócisz uwagę na zupełnie innych aspekt przeżyć i/lub doznań płynących z ciała?