Psychoterapia indywidualna

Dla osób doświadczających trudności psychicznych i emocjonalnych.
Opiera się na dostrzeganiu relacyjności między sytuacjami, których doświadczamy w życiu, myślami, ciałem (objawami fizjologicznymi), emocjami i zachowaniami.
Dotyczy także dysfunkcjonalnych przekonań i schematów, które utrudniają codzienne funkcjonowanie oraz doświadczanie bezpiecznych i bliskich relacji z innymi ludźmi.
Polega m.in. na zmianie interpretacji doświadczanych zdarzeń w życiu, wspiera regulację emocji i powrót do stanu wewnętrznej równowagi.

Przykładowe obszary pomocy psychoterapeutycznej:

  • zaburzenia osobowości
  • trudności w relacjach interpersonalnych
  • niskie poczucie własnej wartości, brak pewności siebie
  • zaburzenia lękowe
  • depresja
  • bezsenność
  • uzależnienia behawioralne (od czynności)
  • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
  • zaburzenia nastroju