Oferta

Ilość spotkań to indywidualna kwestia, która jest dostosowana do rodzaju trudności i potrzeb pacjenta.
Psychoterapia poprzedzona jest cyklem konsultacji (1-3 spotkania).
Ich celem jest poznanie się, przyjrzenie zgłaszanym problemom oraz ułożenie planu psychoterapii czy wsparcia.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia par

Pomoc seksuologiczna

Grupa terapeutyczna interpersonalna