Oferta

Plan terapii, a także ilość spotkań to indywidualna kwestia, która jest dostosowana do rodzaju trudności i potrzeb pacjenta. Praca rozpoczyna się od 1-3 spotkań konsultacyjno-diagnostycznych z rodzicem bądź opiekunem dziecka, podczas których wspólnie przyglądamy się problemom i trudnościom dziecka jak i systemu rodzinnego. Następnie odbywają się spotkania konsultacyjne z dzieckiem lub nastolatkiem w celu omówienia istoty problemu by móc ułożyć plan działania i przejść do pracy nad problemem. W trakcie procesu terapii z dzieckiem, wedle potrzeby odbywają się także spotkania z rodzicami w celu wsparcia systemu rodzinnego w tej sytuacji.

W przypadku pracy z osobą dorosłą na początku odbywają się spotkania konsultacyjno-diagnostyczne, następnie konceptualizacja i omówienie problemu oraz rozpoczęcie psychoterapii.

Obszary pomocy psychoterapeutycznej:

 • depresja, zaburzenia nastroju
 • zaburzenia lękowe
 • natrętne myśli i przymus wykonywania czynności
 • uzależnienia behawioralne (m.in. od pornografii, masturbacji, seksu)
 • zaburzenia osobowości
 • trudności w relacjach interpersonalnych
 • niskie poczucie własnej wartości, brak pewności siebie
 • sytuacje kryzysowe, doświadczenia traumatyczne
 • niepewność co do własnej tożsamości seksualnej, płciowej
 • trudności w zakresie identyfikacji płciowej
 • dysfunkcje seksualne u kobiet (m.in. anorgazmia, awersja seksualna, pochwica)
 • dysfunkcje seksualne u mężczyzn (m.in. zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk, opóźniony wytrysk)
 • edukacja seksualna

Możliwe jest także prowadzenie szkoleń, warsztatów z obszaru zdrowia psychicznego, seksualnego i umiejętności społecznych dla różnych grup wiekowych (np. w szkole) oraz pracowników instytucji i firm.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Do góry