Doświadczenie i kwalifikacje

Nazywam się Aleksandra Plata. 

Jestem doktorem nauk społecznych, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (nr certyfikatu 1065) oraz psychologiem-seksuologiem w trakcie certyfikacji z zakresu seksuologii klinicznej (Polskie Towarzystwo Seksuologiczne). Ukończyłam całościowe szkolenie z Terapii Schematu akredytowane przez ISST (International Society of Schema Therapy) przygotowujące do certyfikatu standardowego lub zaawansowanego ISST.

Podczas psychoterapii korzystam z metod pracy klasycznej terapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT) oraz modeli terapeutycznych, które wywodzą się z tego nurtu: Terapii Schematów, Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) i Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT).

W pracy z parami szczególnie cenię także nurt terapii skoncentrowanej na emocjach ( Emotionally Focused Therapy – EFT) w podejściu dr Sue Johnson. Model pracy dobieram indywidualnie w zależności od potrzeb i trudności zgłaszanych przez pacjenta. W kontakcie klinicznym kieruję się przede wszystkim dobrem pacjenta, pracując zgodnie z Kodeksem Etycznym PTTPB. Dbając o jakość świadczonej pomocy, regularnie uczestniczę w systematycznej superwizji.

Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT) oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (PTS).

Aktualnie jako wykładowca współpracuję ze Szkołą Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, gdzie dzielę się swoją wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym z innymi psychoterapeutami w trakcie szkolenia.

Oprócz prywatnej praktyki klinicznej współpracuję z Kliniką Terapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS oraz Centrum Seksuologii, Psychoterapii i Psychosomatyki w Sopocie.

Prowadzę zajęcia dydaktyczne także ze studentami i słuchaczami Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, a wcześniej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego.

Oferuję konsultacje (w tym seksuologiczne) i psychoterapię m.in. zaburzeń psychicznych i dysfunkcji seksualnych osób dorosłych. Prowadzę także psychoterapię par.


Wykształcenie:

2022 Uniwersytet Gdański – studia doktoranckie z zakresu Nauk Społecznych. Nadanie stopnia doktora nauk społecznych.

2017 – 2021 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Sopocie

2014- 2015    Gdański Uniwersytet Medyczny – Psychologia kliniczna (dzieci i młodzieży, człowieka dorosłego i chorych somatycznie)

2009 – 2014    Uniwersytet Gdański – magister psychologii   

2006 – 2011    Uniwersytet Gdański – magister pedagogiki

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Do góry